Information kring Coronavirus

Information till dig som kund hos Budcompaniett med anledning av att vi har en
samhällsspridning av det nya coronaviruset.

Vi har med stor noggrannhet följt utvecklingen och i ett tidigt skede infört en rad åtgärder för att skydda dig som kund samt våra medarbetare.

Våra åtgärder har införts i förebyggande syfte ur ett arbetsgivarperspektiv men även för våra kunduppdrag.

All vår personal uppmärksammar och rapporterar symtom på sjukdom både hos sig själva samt sina familjemedlemmar. Här menar vi allt från lindrigare symtom som huvudvärk till förkylningssymtom med feber. Medarbetarna har fått utbildning i hur de ska sköta detta samt dagligt stöd av sin arbetsledare. Ingen medarbetare får vistas i arbete med symtom på sjukdom utan skall stanna hemma tills två symtomfria dagar har uppnåtts. Vi behandlar alla symtom likadant oavsett vilken sjukdom det kan handla om.

Vi använder inte externa ersättare vid sjukfrånvaro då vi inte känner till om någon av dessa varit på resa eller på annat sätt utsatt sig för smitta. Vi jobbar enbart med våra egna som följer våra givna direktiv.

Vi har karantänsatt all personal efter resor i en vecka. Oavsett land eller område. Ingen av våra medarbetare har vistats i riskområden.

Vi har strikta hygienrutiner i våra bilar samt på vår terminal,- och kontorsyta. Vi rengör våra ytor med ett system som heter LifeClean. Det är ett desinfektionsmedel som eliminerar bakterier, virus, svamp och sporer inom 2 minuter. Det är enkelt att använda och möter alla offentliga krav för arbetsmiljön.

Städning och desinficering av bilar samt övriga utrymmen sker dagligen. Varje chaufför har gott om handskar och handsprit. Medarbetarna har fått utbildning i handtvätt och korrekt handhavande vid arbete med skyddshandskar.

Vi arbetar med ett avstånd om 2 meter till andra människor. Vid leverans sker en kvittenstagning utan att kunden kommer i kontakt med förarens personliga handdator/telefon. Du som mottagare kan skriva din namnteckning på ett papper som vår förare sedan fotograferar som en podd.

Har du frågor i anledning av ovanstående rutiner är du välkommen att höra av dig till mig.                

Samuel Strandell 08-562 322 26, samuel.strandell@budcompaniett.se